Zdenka Ježová

Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě  

Služby

Služby projektové činnosti v oboru pozemního stavitelství 

Provádím přípravné práce, studie a návrhy staveb, projekty pro územní řízení, ohlášení stavby a stavební povolení a prováděcí projekty. Dále dokumentaci stávajícího stavu - pasport budov či skutečné provedení stavby, případně změny stavby před jejím dokončením, nebo jejího odstranění.

V případě požadavku na zhotovení kompletní projektové dokumentace spolupracuji se specialisty v příslušném oboru.

Inženýrská činnost

Zajistím vyjádření příslušných orgánů státní správy a správců dotčených inženýrských sítí pro účely územního (stavebního) řízení. 

Kontakt

Zdenka Ježová
​696 74 Velká nad Veličkou č.610   
zdenka.jezova @ seznam.cz
mobil: 736 719 815

Působnost

okres Hodonín, Uherské Hradiště

Zprostředkuji

Provedení výkazu výměr a srovnávací rozpočty staveb 

Polohopisné a výškopisné zaměření pozemku

Vytyčení stavby a jiné geodetické práce

Radonový průzkum

Zhotovení průkazu energetické náročnosti budov

Hydrogeologický
průzkum

Požárně bezpečnostní
​řešení stavby

Zhotovení podkladů pro Zelenou úsporám

Profesní životopis

Zdenka Ježová

Od absolvování stavební průmyslovky ve Zlíně, v roce 1980, pracuji v oboru stavebnictví jako projekant pozemního stavitelství.

  • Hutní projekt Ostrava, prac. Veselí nad Moravou – 12let
  • ANNAM, Veselí nad Moravou - 2 roky
  • Projekt , Veselí nad Moravou - 2 roky
  • V Atelier, Veselí nad Moravou - 2 roky
  • Ateliér Severa, Veselí nad Moravou - 13 let
  • PP projekt, Hodonín  (dopravní stavby) - 2 roky
  • V Atelier, Veselí nad Moravou - 2 roky
  • Od roku 2015 pracuji jako OSVČ

Realizace nových staveb

Rodinný dům

Blatnička

Rodinný dům

Tvarožná Lhota

Rodinný dům

Strážnice

Rodinný dům

Tvarožná Lhota

Rodinný dům

Kuželov

Rodinný dům

Velká nad Veličkou

Rodinný dům

Kvačice

Autobusová zastávka

Malá Vrbka

Autobusová zastávka

Divišov u Benešova

Realizované rekonstrukce

Rekonstrukce schodiště

Velká nad Veličkou

Rekonstrukce rodinného domu

Velká nad Veličkou

Rekonstrukce rodinného domu

Velká nad Veličkou

Rekonstrukce vážního domku na půjčovnu kol s ubytováním

Hrubá Vrbka

Rekonstrukce  autobusové zastávky

Hrubá Vrbka

Rekonstrukce komunikace u hřbitova

Velká nad Veličkou

Rekonstrukce RD

Veselí nad Moravou

Rekonstrukce RD

Kuželov

Rekonstrukce fasády

Strážnice

Realizace Strategon s.r.o.    Ježovi 2022