Zdenka Ježová

Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě  

Služby

Služby projektové činnosti v oboru pozemního stavitelství 

Provádím přípravné práce, studie a návrhy staveb, projekty pro územní řízení, ohlášení stavby a stavební povolení a prováděcí projekty. Dále dokumentaci stávajícího stavu - pasport budov či skutečné provedení stavby, případně změny stavby před jejím dokončením, nebo jejího odstranění.

V případě požadavku na zhotovení kompletní projektové dokumentace spolupracuji se specialisty v příslušném oboru.

Inženýrská činnost

Zajistím vyjádření příslušných orgánů státní správy a správců dotčených inženýrských sítí pro účely územního (stavebního) řízení. 

Kontakt

Zdenka Ježová
​696 74 Velká nad Veličkou č.610   
zdenka.jezova @ seznam.cz
mobil: 736 719 815

Působnost

okres Hodonín, Uherské Hradiště

Zprostředkuji

Provedení výkazu výměr a srovnávací rozpočty staveb 

Polohopisné a výškopisné zaměření pozemku

Vytyčení stavby a jiné geodetické práce

Radonový průzkum

Zhotovení průkazu energetické náročnosti budov

Hydrogeologický
průzkum

Požárně bezpečnostní
​řešení stavby

Zhotovení podkladů pro Zelenou úsporám

Profesní životopis

Zdenka Ježová

Od absolvování stavební průmyslovky ve Zlíně, v roce 1980, pracuji v oboru stavebnictví jako projekant pozemního stavitelství.

  • Hutní projekt Ostrava, prac. Veselí nad Moravou – 12let
  • ANNAM, Veselí nad Moravou - 2 roky
  • Projekt , Veselí nad Moravou - 2 roky
  • V Atelier, Veselí nad Moravou - 2 roky
  • Ateliér Severa, Veselí nad Moravou - 13 let
  • PP projekt, Hodonín  (dopravní stavby) - 2 roky
  • V Atelier, Veselí nad Moravou - 2 roky
  • Od roku 2015 pracuji jako OSVČ

Realizace nových staveb

Autobusová zastávka

Divišov u Benešova

Rodinný domek

Kuželov

Realizované rekonstrukce

Rekonstrukce schodiště

Velká nad Veličkou

Rekonstrukce rodinného domku

Velká nad Veličkou

Rekonstrukce rodinného domku

Velká nad Veličkou

Rekonstrukce vážního domku na půjčovnu kol s ubytováním

Hrubá Vrbka

Rekonstrukce  autobusové zastávky

Hrubá Vrbka

Rekonstrukce komunikace u hřbitova

Velká nad Veličkou

Rekonstrukce RD

Veselí nad Moravou

Realizace Strategon s.r.o.    Ježovi 2018